بایگانی

:: بررسی اجمالی مدیریت در سیره پیامبر اکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ::

مریم بیات : نامشخص : طلبه سطح سه حوزه علمیه : نامشخص : تاریخ اسلام : موسسه آموزش عالی کوثر :

مدیریت به معنای هنر بهره گیری از منابع انسانی و مالی در پیش برد اهداف، از مهم‌ترین مباحث اجتماعی است و مدیریت اسلامی به معنای مدیریت در چارچوب مبانی و اصول اسلامی است. آن چه اصل مدیریت اسلامی را از دیگر انواع مدیریت‌ها جدا می‌کند، اصلاح روش‌ها و اهداف و در برخی مواقع تخطئه اهداف و روش‌هاست. اسلام اجازه نمی‌دهد که هر چیزی به عنوان هدف قرار گیرد مگر آن که در راستای اهداف و فلسفه آفرینش هستی و انسان باشد؛ چنان که اجازه نمی‌دهد که هر روشی برای رسیدن حتی برای اهداف مقدس و انسانی به کار گرفته شود. از این روست که هم در حوزه اهداف و هم روش‌ها ممکن است تفاوت‌های میان مدیریت اسلامی و غیر اسلامی پدید آید. نویسنده در این مقاله بر آن است تا با مراجعه به آموزه های وحیانی اسلام، اصول مدیریت اسلامی را به دست دهد.
> مدیریت اسلامی، پیامبر اسلام، امامان معصوم، فلسفه زندگی
> بارگیری ::
> 0 :