بایگانی

:: استفاده از روش‌های نوین در انتقال آموزه‌های دینی با تکیه بر نقش بازی‌های رایانه‌ای در مدیریت میان فرهنگی؛ مطالعه موردی ::

سیدمهدی سهیلی‌مقدم : دانشجوی دکتری : - : - : مدیریت فناوری اطلاعات : دانشگاه فدرال جنوبی روسیه :
بهروز مینایی‌بیدگلی : دکتری : نامشخص : استادیار : مهندسی و علوم کامپیوتر : دانشگاه علم و صنعت :

بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یک رسانه ارزشمند پتانسیل لازم برای انتقال مفاهیم و آموزهای دینی، به طور خاص در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت مدرن فرهنگی را دارا هستند. رویکرد و روش این مطالعه براساس تحلیل محتوایی، کیفی صورت پذیرفته است که با انتخاب هدفمند در موضوع «جنگ‌های صلیبی» انتخاب شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که «دوزخ دانته» از منظر مدیریت میان فرهنگی و تقابل فرهنگی نمونه موفقی محسوب نمی‌گردد. اما نتیجه تحقیق بازگوی ظرفیت این رسانه در میان مخاطبین به خصوص نوجوانان و جوانان را نشان می‌دهد. اصالت و ارزش این مقاله می‌تواند برای دانشگاهیان، طلاب علوم دینی و محققانی که مایل به استفاده از این رسانه به عنوان یک ابزار منحصر به فرد در جهت مدیریت فرهنگی و مهارت‌های بین فرهنگی هستند، سودمند واقع گردد.
> مدیریت میان فرهنگی، ارتباطات متقابل فرهنگی، مدیریت بین‌المللی، تبلیغ دین
> بارگیری ::
> 0 :