بایگانی

:: بررسی شیوۀ رهبری حضرت موسی(ع) در مواجهه با قوم بنی اسرائیل ::

بهزاد امیر اعتقادی : - : طلبه سطح چهار حوزه علمیه : - : فقه و اصول : حوزه علمیه قم :
محمدتقی نوروزی : نامشخص : نامشخص : استادیار : مدیریت منابع انسانی : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) :

این تحقیق با بررسی مفاهیم و اشارات آیات قرآن کریم، تورات و تاریخ به بررسی شیوه های رهبری حضرت موسی(ع) در مواجهه با قوم بنی اسرائیل بپردازد. روش گرد آوري داده ها در اين تحقیق، برگرفته از کتب مرتبط به سيرة رهبري حضرت موسي خصوصا در قرآن مجيد است. در کنار آن از کتب روايي معتبر استفاده مي شود و براي تحليل داده هاي گردآوري شده از روش تحليلي – توصيفي يا همان روش اجتهادي استفاده مي شود. حضرت موسی(ع)ازپیامبران بزرگ ابراهیمی است که برای رهبری مردم به سوی کمال بشری ومراحل نوین تمدن برانگیخته شد. این پیامبربزرگ الهی،بنی اسرائیل را ازنفاق ، نژادپرستی،مال پرستی و گرایش های الحادی نجات داد. ازحوادث مهم دوران این پیامبربزرگ الهی، همان حرکت انقلابی او علیه فرعون مصر و در نهایت، تشکیل حکومت انقلابی است. از این رو ،موسی(ع)رهبر انقلابی ، دینی و اجتماعی است و لذا بررسي ابعاد و سيره رهبري ايشان در جنبه هاي مختلف شايسته بحث است. دردوران رسالت حضرت موسی(ع)دوهدف اصلی بیان می شود: مبارزه بانظام طغیان گرفرعونیان برای تداوم بخشی به حرکت توحیدی انبیای پیشین ودیگری ساماندهی این حرکت توحیدی با همراهی بنی اسرائیل و نظارت براحوال این قوم و مدیریت آنها. حضرت موسی(ع) در راه بنیان گذاری تمدن اصیل و عظیم الهی و انسانی،خدمات بزرگی را انجام داد،مانند : نشرتوحید، مبارزه با استکبار،درهم کوفتن اشرافیت و مالکیتهای غاصبانه، نجات بنی اسرائیل، تلاش برای ایجاد دولت و ملتی واحد و تأسیس شریعت آسمانی.موسی(ع)توانست به عنوان حاکمی مصلح و آگاه در مقابل جریانات فتنه که به اشکال متفاوتی بروز پیداکرده بود،برخورد مناسب بانوع فتنه را مدیریت کند.این رسالت پیامبربزرگی بود که مهم ترین هدفش را اصلاح اجتماعی و ایجاددولتی مصلح معرفی کرد.
> قرآن کریم،شیوۀ رهبری، حضرت موسی(ع)، قوم بنی اسرائیل
> بارگیری ::
> 0 :