هیات تحریریه و نویسندگان

حمزه بهرامی ---
:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی ارشد :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت :: :: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ::
ایرج نوری ---
:: تحصیلات آکادمی : دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : استادیار :: :: مدیریت صنعتی :: :: دانشگاه ازاد اسلامی،اراک ::
حبیب‌اله جوانمرد ---
:: تحصیلات آکادمی : دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : دانشیار :: :: مدیریت دولتی :: :: دانشگاه آزاد اسلامی، اراک ::
آزاده محمدی‌زلانی ---
:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی ارشد :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: کارآفرینی :: :: گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام ::
حسین مهدی‌زاده ---
:: تحصیلات آکادمی : دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : استادیار :: :: کارآفرینی و توسعه روستایی :: :: گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام ::
زهره معتمدی‌نیا ---
:: تحصیلات آکادمی : نامشخص :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : استادیار :: :: ترویج و آموزش کشاورزی :: :: گروه كارآفريني و توسعه روستايي، دانشگاه ايلام ::
مرضیه عبدی ---
:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی ارشد :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت سازمان‌های دولتی :: :: دانشگاه ایلام ::
علی یاسینی ---
:: تحصیلات آکادمی : دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : دانشیار :: :: مدیریت آموزشی :: :: گروه مدیریت دانشگاه ایلام ::
سجاد علی‌کرمی ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت رفتار سازمانی :: :: دانشگاه سمنان ::
سیدمهدی سهیلی‌مقدم ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مدیریت فناوری اطلاعات :: :: دانشگاه فدرال جنوبی روسیه ::
بهروز مینایی‌بیدگلی ---
:: تحصیلات آکادمی : دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : استادیار :: :: مهندسی و علوم کامپیوتر :: :: دانشگاه علم و صنعت ::
بهزاد امیر اعتقادی ---
:: تحصیلات آکادمی : - :: :: تحصیلات حوزوی : طلبه سطح چهار حوزه علمیه :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: فقه و اصول :: :: حوزه علمیه قم ::
محمدتقی نوروزی ---
:: تحصیلات آکادمی : نامشخص :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : استادیار :: :: مدیریت منابع انسانی :: :: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ::
محمدباقر بابائی طلاتپه ---
:: تحصیلات آکادمی : دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : دانشیار :: :: مدیریت اسلامی :: :: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام ::
ندا محمدحسینی ---
:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مترجمی زبان روسی :: :: دانشگاه فردوسی مشهد ::
اقبال جباری ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت دولتی- رفتار سازمانی :: :: دانشگاه سمنان ::
محمد کشاورز ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مدیریت دولتی- رفتار سازمانی :: :: دانشگاه سمنان ::
سیدنوید رسولی ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت دولتی- رفتار سازمانی :: :: دانشگاه سمنان ::
محسن عین‌علی ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت دولتی- خط مشی‌گذاری :: :: دانشگاه سمنان ::
مریم بیات ---
:: تحصیلات آکادمی : نامشخص :: :: تحصیلات حوزوی : طلبه سطح سه حوزه علمیه :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: تاریخ اسلام :: :: موسسه آموزش عالی کوثر ::
حامد تقوائی ---
:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی ارشد :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مدیریت دولتی :: :: دانشگاه علامه طباطبایی ::
هوشمند باقری قره بلاغ ---
:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: :: :: دانشگاه سمنان ::