درباره ما(تاریخچه شکل گیری و اهداف)

تاریخچه

جمعی از فارغ تحصیلان کشور در سال ۱۳۹۶ به منظور راهی موثر برای حل برخی از مسائل مدیریتی کشور جلساتی را برگزار نمودند. در واقع سنگ بنای این اجتماع دوره مفتاح بود که با رویکرد علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی برگزار شده بود. نتیجه این هم اندیشه و اولین قدم در تحقق اهداف، مواجهه علمی شناخته شد بنابراین قرار به انتشار تحقیقات از طریق نشریه علمی و تخصصی درحوزه مدیریت با رویکرد عملی و نظری گذاشته شد و در نهایت پس از پیگری‌های گسترده سرانجام این گروه در سال ۱۳۹۷ موفق به اخذ مجوز برای فصلنامه مدیریت معاصر کردید.

مأموریت و چشم انداز

۱. فضایی جهت تبادل اندیشه‌ها و افکار در حوزه مدیریت
۲. ایجاد انگیزه برای پژوهشگران جهت ارائه مطالب مورد نیاز کشور در حوزه مدیریت
۳. ارائه راه حل‌ها جهت برون رفت از چالش‌ها و مشکلات مدیریتی کشور

اهداف نشریه

این فصلنامه در آغاز با هدف نشر دستاوردهای پژوهشی در سطوح بالای مدیریت (مباحث نظری و راهبردی) کار خود را آغاز نموده است بدیهی است که مباحث نظری ناظر به مباحث عملی نافع خواهد بود به این جهت مباحث عملی مدیریت همچون مدیریت منابع نیز در دستور کار قرار گرفت که جزئیات آن در صفحه مربوط به دامنه تحقیقاتی آمده است. امید است این امر موجب گسترش و ارتقای پژوهش و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان در حوزه مدیریتی را فراهم نماید.

بدین منظور به طور اختصار اهداف نشریه را چنین بر شمرد:
- کسب نمایه و بهبود آن برای فصلنامه
- کمک به پیشرفت و گسترش دانش مدیریت به عنوان مهمترین نیاز کشور براساس یافته‌های علمی - تحقیقاتی
- شناسایی و بررسی توان مدیریتی
- تحقق بخشیدن به برنامه‌ها و طرح‌های ملی در زمینه مدیریت و توسعه
- ایجاد بستری مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی - پژوهشی و دانشجویی کشور و جهان
- انتشار جدیدترین نتایج پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با مدیریت در کشور و جهان
- کمک به بخش اجرا در برنامه‌ریزی کلان با استناد به نتایج حاصل از تحقیقات جدید منتشر شده
- ارتقا و توسعه فرهنگ اشاعه گفتمان نقدپذیری در مدیریت کشور و جهان
- ارائه مدیریت با دیدگاه اسلامی و ایرانی
- ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور و جهان
- ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه‌های نو در مدیریت از طریق نشر آثار مکتوب اساتید، صاحب نظران و محققان
- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی
- ایجاد زمینه برای آینده اندیشی مدیریت در کشور و جهان
- نشر نتایج تحقیقات و بررسی‌ها درباره موضوع‌های مدیریت
- هم افزایی نیروهای مستعد و متعهد به کشور و جهان
- ارائه پژوهش‌های کاربردی با اولویت و نیاز کشور و جهان
- فراهم نمودم زمینه‌ای جهت مزیت رقابتی پژوهش‌ها
- هدف ما گسترش تفکر و افزایش درک است.
- فصلنامه به دانشگاهیان و محققان یاری می رساند تا از طریق یک سکو و پلت فرم ایده ها و آخرین دست آوردهای خود را به اشتراک بگذارند.
- ارتباط و جذب اساتید و دانشجویان براساس چهار زبان نشریه(براساس اولویت کشورها و دانشگاه ها که به توافق هیأت موسس نشریه رسیده است.)
- معرفی اساتید و محققان مستعد نوپا به چرخه پژوهشگران رشته مدیریت
- نگاهی مدیریت به فرا مرزها با نگرش مدیریت اسلامی

همانطور که بیان گردید فصلنامه اولین قدم از قدوم آتی و تعریف شده برای تحقق اهداف این جمع علمی است و در نهایت با شناسایی گروه مطلوب گام های بعدی که همان تشکیل انجمن و واگذاری فصلنامه به انجمن قدم های بعدی خواهد بود.

بدیهی است که بنابر اصل شایسته سالاری هیچ یک از سمت های تعریف شده در نشریه ثابت نخواهد بود و بعد از دوره های تعریف شده بنابر شایستگی هر فرد تغییرات صورت می پذیرد.

این نشریه از تمامی اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران داخل و خارج کشور دعوت می‌کند تا با ارسال مقاله‌های ارزنده خود این نشریه را در راه رسیدن به اهداف فوق و کمک به توسعه علوم و فناوری ملی یاری کنند.