دستورالعمل ها

صفحه آرایی متن مقاله

در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:

 1. شیوه نامه استناددهی(ارجاع دهی) به روش APA در مقالات استفاده گردد.
 2. چکیده مقاله از حداکثر شامل ۱۵۰ کلمه باشد.
 3. در ابتدای مقاله رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی.) ثبت گردد.
 4. فونت مقاله B Nazanin و اندازه متن سایز ۱۴ باشد. تیترها از نسخه Bold شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط‎ها، Single در نظر گرفته شود.
 5. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود
 6. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر ۷ جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.
 7. جداول به شماره‎های فارسی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱. » «شکل ۱.»
 8. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 9. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (۰) نوشته شوند.
 10. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد.
 11. در صورتی وجود فایل اکسل برای نمودارها یا جداول بصورت جداگانه ارسال گردد.
 12. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 13. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 14. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 15. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 16. در متن مقاله می‌توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 17. در صورت وجود پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.

 

در صورت ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه به نکات زیر توجه گردد:

دانشجو موظف است عنوان مقاله مستخرج از پایان نامه را ستاره‌دار نموده و در پانویس جمله زیر را قید نماید:
* این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد است.
2. مقالات مستخرج از پایان نامه‎ها و رساله‎ها به نام دانشجو و او مؤلف اصلی محسوب می‌شود.

در صورت وجود، ذکر نشانیهای اینترنتی برای مراجع ارائه شده است.
فاصله بین متن یک و نیم سانتی متر است که از فونت میترا با سایز ۱۳ استفاده شود و تمام تصاویر، ارقام و جداول در متن در نقاط مناسب قرار دارد، نه در پایان.
متن متناسب با الزامات سبک شناسی و کتابشناسی مندرج در دستورالعمل نویسنده است.