وظایف همکاران نشریه

توجه بفرمایید!
با توجه به اهداف نشریه و عدم وجود مدل اقتصادی هر گونه همکاری و تعامل بدون حمایت مالی خواهد بود.
لکن نشریه بر خود لازم می دانند که از همکاران محترم حمایت معنوی، براساس نوع فعالیت و نوع درخواست ایشان از طریق وزارتخانه های مربوطه به عمل آورند.

مقدمه(Introduction)

شایشته است نویسندگان، داوران، اعضای هیئت‌تحریریه و سردبیر محترم از تمامی اصول اخلاقی در امر پژوهش و مسئولیت های مرتبط در این زمینه اطلاع، و نسبت به آن متعهد گردند. بنابراین در صورت احراز عدم پایبندیِ هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت‌ها، نشریه می تواند اقدام قانونی لازم را صورت پذیرد. بدیهی است انتشار مقاله به معنی تأیید مطالب توسط مجله نیست.

وظایف و تعهدات نویسندگان (Authors Responsibilities)

 • صرفا مقالاتی مورد پذیرش قرار گیرد که در زمینه تخصصی فصلنامه بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده گردد.
 • مقاله ارائه شده به نشریه براساس یکی از انواع مقالات و با دقت در پژوهش، گزارش صحیح داده‌ها و ذکر منابعِ دربردارندۀ تحقیقات سایر افراد بوده و نویسنده/نویسندگان مسئول صحت و دقت محتوای مقالات خود هستند.
 • ارسال مجدد (Duplicate Submission) یک مقاله به چند نشریه مقبول نیست. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ دیگری در سیر مراحل داوری یا منتشر نشده است.
 • پرهیز از انتشار همپوشان (Overlapping Publication) به این معنا که انتشار داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.
 • در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع‌دهی (Citation) دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه «»، استفاده شود.
 • نویسنده مسئول مقاله نسبت به وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان (پس از اخذ تأیید از نامبردگان) و نبودن نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند.
 • از درج عبارت مؤلف افتخاری (Gift Authorship) و حذف مؤلف واقعی (Ghost Authorship) خودداری شود.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آن‌ را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.
 • به هنگام وجود هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله، نگارنده/نگارندگان سریعا اصللاحیه را به نشریه ارسال نمایید.
 • نویسنده/ نویسندگان ملزم به حفظ نمونه‌ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله، حتی پس از انتشار آن هستند به جهت پاسخ گویی به انتقادات و سؤالات احتمالی خوانندگان نشریه هستند.

رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی (Research and Publication Misconduct)

اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا انتشار مقاله در نشریات یا پس از آن، وقوع یکی از موارد زیر محرز گردد، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب شده و نشریه حق برخورد قانونی با آن‌ را دارد.

 • جعل داده‌ها (Fabrication): عبارت است از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی وا یافته‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابه‌جایی نتایج مطالعات مختلف، نمونه‌هایی از این تخلف است.
 • تحریف داده‌ها (Falsification): تحریف داده‌ها به‌معنای دستکاری مواد، ابزار و فرایند پژوهشی یا تغییر و حذف داده‌هاست به‌نحوی که سبب می‌گردد تا نتایج پژوهش با نتایج واقعی تفاوت داشته‌باشند.
 • سرقت علمی(Plagiarism) : سرقت علمی به استفاده غیرعمدی، دانسته یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود.
 • اجاره علمی یا سایه‌نویس(Ghostwriter‌): منظور آن است که نویسنده/نویسندگان، فرد دیگری را برای انجام پژوهش به‌کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به انتشار رساند.
 • انتساب غیرواقعی: منظور انتساب غیرواقعی نویسنده/نویسندگان به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌اند.

وظایف داوران (Reviewers Responsibility)

 • بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به‌منظور بهبود، ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات.
 • اطلاع‌رسانی به سردبیر نشریه مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن داوری (به لحاظ مرتبط نبودن حوزه موضوعی مقاله با تخصص داور) و معرفی داور جایگزین در صورت پذیرفتن داوری.
 • ضرورت در نپذیرفتن مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت‌های خاص به‌وسیله آن حاصل یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود و همچنین مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است.
 • داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه‌ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • ارزیابی دقیق مقاله و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله به صورتی سازنده، صریح و آموزشی.
 • مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وقت شناسی، علاقه‌مندی و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق دیگران.
 • عدم اصلاح و بازنویسی مقاله بر اساس سلیقه شخصی.
 • حصول اطمینان از ارجاع‌دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است و همچنین یادآوری موارد ارجاع نشده در تحقیقات انتشار شده مرتبط.
  • احتراز از بازگویی اطلاعات و جزئیات موجود در مقالات برای دیگران.
  • شایسته نیست داور قبل از انتشار مقاله، از داده‌ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش‌های خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بی‌اعتبارسازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور حق انتشار جزئیات را فراتر از آنچه توسط مجله انتشار شده است، ندارد.
  • شایسته نیست داور به‌ جز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله را به فرد دیگری از جمله همکاران هیئت علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.
  • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
   • تلاش برای ارائه گزارش رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی و ارسال مستندات مربوطه به سردبیر نشریه.

دبیران تخصصی(Specialty Editors)

شرایط:

 • دبیر تخصصی وظیفه ارتباط با محققان و پژوهشگران حتی بیرون از هئیت التحریری را نیز بر عهده دارد.
 • هر چقدر شخصیت دبیرگروه در حیطه کاری و تخصصی‌اش شناخته شده‌تر، امکان جذب نیروها و پژوهشگران قدرتمند‌تر بیشتر خواهد بود.
 • این دبیران معمولا قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته و نسبت به رخدادهای حوزه کاری خود احاطه و اشراف اطلاعاتی و تحلیلی کامل دارند و به همین جهت قادرند همیشه در انتخاب موضوعات، منبع تغذیه فکری دیگر پژوهشگران قرار گیرند.

وظایف:

 • دبیران تخصصی به‌ عنوان مدیرانی که از طرفی با نویسندگان و از طرف دیگر با مدیر مسئول و سردبیر در ارتباط هستند.
 • از یکسو به سیاست‌های و اهداف نشریه آگاه هستند و از سوی دیگر با کارکردها و تصمیم‌گیری‌های تخصصی، با ملایمت، هنرمندی و توانمندی حرفه‌ای و مدیریتی با نویسندگان بر خورد خواهند نمود.
 • دبیر تخصصی وظیفه ارتباط با محققان و پژوهشگران حتی بیرون از هئیت التحریری را نیز بر عهده دارد.

سردبیر و اعضای هیئت تحریریه (Editorial Board Responsibilities)

شرایط:

 • از نظر حرفه‌ای صاحب‌نظر، متخصص و دارای انتشارات متعدد، و همچنین دارای روحیه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقیقت جویی، انصاف و بی‌طرفی، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق دیگران باشند و به صورت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.

وظایف:

 • حفظ نشریه و ارتقاء کیفیت آن‌ را هدف اصلی خود قرار دهند.
 • در جهت معرفی هرچه بیشتر نشریه در جوامع دانشگاهی و بین‌المللی بکوشند و انتشار مقالات از دانشگاه‌های دیگر و مجامع بین‌المللی را در اولویت کار خود قرار دهند.
 • در انتشار مقالات خود دچار حس سهم‌خواهی و افراط  نشوند.
 • اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله است.
 • تشکیل یک بانک اطلاعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و به طور مرتب بر اساس عملکرد داوران آن‌را به‌روز نمایند.
 • در انتخاب داوران شایسته با توجه به زمینه تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری، و التزام اخلاقی اهتمام ورزند.
 • سردبیر از داوری‌های عمیق و مستدل استقبال، از داوری‌های سطحی و ضعیف جلوگیری، و با داوری‌های مغرضانه، بی‌اساس یا تحقیرآمیز برخورد کند.
 • نسبت به ثبت و آرشیو اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاه داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.
 • اعلام سریع نتیجه تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسنده مسئول هستند.
 • کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند.
 • از بروز تضاد منافع (Conflict of interests) در روند داوری، با توجه به هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است به طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائه شده تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند.
 • آثار متهم به عدول از اخلاق انتشاراتی و پژوهشی که از سوی داوران یا به هر نحو دیگر گزارش می‌شود را با دقت و جدیت بررسی نموده و در صورت نیاز در این خصوص اقدام نماید.
 • نسبت به حذف سریع مقالات انتشار شده‌ای که مشخص شود در آنها رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی رخ داده است و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید.
 • نسبت به بررسی و انتشار سریع اصلاحیه و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات انتشار شده‌ای که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.
 • به طور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله در مورد بهبود سیاست‌های انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله را جویا شوند.

مدیر مسئول(Director-in-Charge)

 • بررسی افزایش بهره وری نشریه در راستای اهداف و تلاش در جهت رفع آنها
 • ارائه جدول زمانی جهت دستیابی با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه گزارش براساس آن
 • گزاراش هر دوره از انتشار یا گزارش نقطه ای در صورت در خواست صاحب/صاحبان امتیاز
 • پیشنهاد سردبیر متخصص، دلسوز و باتجربه جهت انتخاب به صاحبان امتیاز
 • نظارت استصوابی بر امور سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و گزارش تفکیکی در مورد هر یک از ایشان
 • بررسی اهداف نشریه و ارزیابی میزان تحقق آن پس از یک دوره به صورت گزارش به صاحبان امتیاز
 • پیشنهاد مراکز حقوقی و افراد مستعد به رده بالاتر جهت ایفای نقش به عنوان صاحب امتیازی نشریه

صاحبان امتیاز یا اعضای انجمن (Publisher and owner)

 • بررسی افزایش یا کاهش مشارکت اعضاء حقوقی و حقیقی در این سطح مدیریتی
 • انتخاب منسب رئیس از طریق اخذ اکثریت آراء و اعلان به وزارت مربوطه
 • معرفی مدیر مسئول و تغییرات کلی نشریه به وزارت مربوطه

مدیر اجرایی (Executive Director)

 • اعلام آخرین وضعیت همکاران تاکنون و برای ادامه کار آنها
 • ارائه گزارش کار شش ماه نشریه
 • برنامه ریزی دقیق و منظم برای به روز رسانی نشریه از طریق
 • برگزاری جلسات منظم با اعضای هئیت تحریریه و حضور اکثریت افراد
 • نظارت بر وضعیت مقالات و تهیه گزارش و ارائه آن به اعضای هیئت تحریریه
 • ارائه راهکارهایی برای کوتاه نمودن زمان داوری مقالات و ارائه نتایج آن‌ به نویسندگان
 • بررسی اولیه مقالات ارسالی قبل از ارائه به داور
 • بررسی نظرات داوران پیرامون مقاله ها و ارائه آن به نویسندگان
 • نظارت بر فعالیت کارشناسان و تکریم ارباب رجوع‌
 • پیگیری مسائل مالی ویرایش؛ ترجمه و داوری مجلات و انجام مکاتبات مربوطه
 • پیگیری امور ویراستاران، مترجمان و داوری مقالات
 • تاکید بر ارتقای مجله و نمایه ساختن آن در نشریات معتبر
 • نظارت دقیق بر محتوی سایت و تمامی اطلاعات مربوط به نشریه در صفحه سایت
 • پیگیری مستمر تمدید زمان اعتبار علمی و پژوهشی نشریات و انجام امور مربوط به تمدید اعتبار نشریات با هماهنگی اداره نشریات وزارت علوم
 • سعی در ثبت نشریه در مجلات و نشریه های معتبر
 • بازبینی و تایید نهایی نشریات قبل از چاپ آن
 • تفاهم نامه با مراکز و موسسات آموزشی در جهت پشتیبانی از همکاران تیم تحقیق از جمله تدریس زبان
 • چک کردن سایت مجله در هر روز

دبیران تخصصی (Specialty Editors)

 • تعریف؛ دبیران به‌عنوان مدیران رده‌های میانی در نشریات، رابط بین نویسندگان و پژوهشگران با رده‌های بالاتر مدیریتی یعنی مدیر مسئول و سردبیر هستند. بنابراین از یکسو با سیاست‌های تصمیم‌گیری‌های نشریه آگاه هستند و از دیگر سو با ملایمت، هنرمندی و توانمندی حرفه‌ای این سیاست‌ها را در قالب فعالیت‌های علمی و مقاله به فعل در‌ می‌آورند. این وظیفه حساس مدیریتی آنچنان نقشی به دبیران تخصصی در ساختار مدیریت نشریات بخشیده است که می‌توان از آنها به‌عنوان مدیر مسئول‌ تخصصی نام برد در نتیجه درصورت بروز خطا یا اشتباهی، پاسخگوی مدیر مسئول و سردبیر هستند.
 • انتخاب؛ هر چقدر شخصیت دبیرگروه در حیطه کاری و تخصصی‌اش شناخته شده‌تر باشد امکان جذب نیروها و پژوهشگران قدرتمند‌تر بیشتر خواهد بود.  انتخاب دبیر گروه معمولا از میان خبره‌ترین و با سابقه‌ترین پژوهشگران و نویسندگان تخصصی صورت می‌گیرد و معمولا در ساختار مدیریتی تحریریه‌ها دبیر گروه جزو باسابقه‌ترین نیروها محسوب می‌شود. دبیران تخصصی قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته و نسبت به رخدادهای حوزه کاری خود احاطه و اشراف اطلاعاتی و تحلیلی کامل دارند و به همین جهت قادرند همیشه سوژه‌پردازی کرده و منبع تغذیه فکری دیگر پژوهشگران زیر مجموعه خود قرار گیرند. نگاه تیز‌بینانه و انتقادی دبیران در نشریات باعث می‌شود تا آنها در تبیین سیاست‌های از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف به بهترین نحو استفاده کنند. تشخیص اینکه روش تبیین خط‌مشی‌ها در چه قالب و شکلی است بر عهده دبیر تخصصی است. دبیران تخصصی با تصمیم‌گیری در خصوص نحوه پوشش پژوهش‌های کاربردی، می‌توانند فرایند برجسته‌سازی‌ و دروازه‌بانی پژوهش در محیط عینی را کنترل کرده و آن را تحت نظارت قرار دهند. بدین‌ترتیب می‌توان گفت دبیران گروه قوی‌ترین دروازه‌بان پژوهشی در نشریات نیز به شمار می‌روند.
 • وظایف؛
  • ارزیابی اولیه مقالات و ارجاع به نویسنده/نویسندگان برای اصلاح اولیه در صورت لزوم،
  • ارسال به استاد/اساتید داور و گزارش ارزیابی مقالات برای نویسنده،
  • در صورت تایید نهایی استاد/اساتید داور، دبیر آن را به سردبیر یا مدیر مسئول ارسال نماید.