اهداف و دامنه

دامنه «فصلنامه مدیریت معاصر» شامل سطوح و جنبه های کلان مدیریت(راهبردی) و مدیریت منابع همچنین برخی موضوعات خاص که شرح آن بیان خواهد شد. مهمترین معیار برای پذیرش در فصلنامه، برتری علمی آن است. بنابراین مقاله های تحقیقاتی (مقالات و گزارش ها) باید یک فرضیه مهم و یا یک سوال قابل توجه را مطرح و آزمایش کنند و یا دیدگاه های جدیدی که در محورهای پژوهشی فصلنامه دیده شده است را ارائه دهد، مورد قبول است. ما همچنین تمایل داریم تا در تحقیقات از روش های محاسباتی یا مدل های ریاضی استفاده گردد تا نگرش و بینش های جدیدی در مورد موضوعات مدیریت، توسعه یابد. مقالاتی که بصورت ماهیت توصیفی هستند، زمانی مورد قبول است که پایه های مهمی برای یک زمینه و یا ارائه منابع جدیدی را برای درک فرایندهای در حال رشد و منافع گسترده جامعه را پوشش دهد.

در مواردی که برای نویسندگان مشخص نیست که آیا موضوع انتخابی در محورهای پژوهش نشریه قرار دارد یا خیر، ما خوشحال خواهیم شد که بازخورد سریع در مورد درخواست پیش از موعد را ارائه دهیم پس لطفا به ما ایمیل بزنید.

با توجه به نیاز جامعه سهم ویژه ای برای توسعه تحقیقات در حوزه مدیریت اسلامی دیده شده است، به این سبب از طلاب، فضلاء و محققان علوم اسلامی حمایت بیشتری در جهت گسترش این دست تحقیقات اختصاص داده شده است. هر چند معیارهای پذیرش در این حوزه همانند سایر موارد است لیکن هئیت تحریریه را تشویق میکند که این مقالات را در اولویت کاری خود قرار دهند.

 • مدیریت با تمرکز (در یک سازمان)Management By focus (within an organization)
  • سطوح فوقانی مدیریت(Top levels of Management)
   • فلسفه مدیریت(Management Philosophy)
    • سطوح تحلیل سازمان(زیرسازمانی، سازمانی، کلان سازمانی)
    • ضرورت و فلسفه وجودی مکاتب مدیریت(مکتب اگزیستانسیالیسم، مکتب اومانیسم، مکتب پراگماتیسم،‌ مکتب رئالیسم،‌ مکتب ایده آلیسم،‌ چهار پارادایم)
    • فلسفه وجودی سازمان و مدیریت(جایگاه مدیریت در علوم، ضرورت وجود مدیریت، ضرورت وجود سازمان)
   • تئوری مدیریت(Management Theories)
   • مدیریت استراتژیک(Strategic Management)
   • مدیریت توسعه(Development Management)
   • مدیریت اسلامی(Islamic Management)
    • رویکرد اندیشه‌ای و کلامی
    • رویکرد اخلاقی (ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اخلاق حرفه‌ای)
    • رویکرد فقهی(فقه الإدارة)
    • رویکرد تطبیقی (تطبیق مباحثی، تطبیق نگرشی(اسلامی و غربی)، اسلامی سازی علوم)
    • رویکرد موضوعی(مدیریت جهادی، الگوها و مدیران مسلمان)
   • مدیریت تغییر(Change Management)
   • مدیریت ارتباطات(Communication Management)
   • مدیریت میان فرهنگی(Cross-Cultural Management)
   • مدیریت نوآوری(Innovation Management)
   • مدیریت اجرایی(Performance Management)
   • توسعه مدیریت(Management Development)
   • مدیریت ریسک(Risk Management
  • مدیریت منابع(Management of Resource)
   • مدیریت فناوری و اطلاعات(I&T Management)
    • مدیریت اطلاعات(Information Management)
    • مدیریت فناوری(Technology Management)
    • مدیریت فناوری اطلاعات(Information Technology Management)
    • مدیریت دانش(Knowledge Management)
   • مدیریت منابع انسانی(Human Resources Management)
   • مدیریت زمان(Time Management)
   • مدیریت مهارت(Skills Management)
   • مهارت های مدیریتی و فعالیت ها(Management Skills and Activities)
    • تصمیم سازی(Decision-making)
    • پیش بینی(Forecasting)
    • رهبری(Leadership)
 • موضوعات مرتبط
  • مدیریت دولتی(Public Administration)
  • مدیریت کسب و کار(Business Administration)
  • کنترل مدیریت(Management Control) ۰ the science of communications and automatic control systems in both machines and living things.
  • سیستم مدیریت(Management System)
  • مدیریت رفتار سازمانی(Organizational behavior Management)
  • توسعه سازمان(Organization Development)
 • فدک - مدیریت اسلامی - کتابشناسی و منبع شناسی مدیریت اسلامی