وضعیت و آمار

تعداد اعضا : 33
تعداد همکاران : 10
تعداد داورها : 3
دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی : 4
دانشجوی کارشناسی ارشد یا کارشناسی ارشد : 6
دانشجوی دکتری یا دکتری : 15
تحصیلات حوزوی : 5
تعداد مترجمان : 5
تعداد کل مقالات منتشر شده : 16
تعداد شماره های منتشر شده : 3
تعداد رویدادهای ثبت شده : 15
تعداد نامه های صادره : 3
تعداد صفحات وبگاه : 256
رتبه در وبگاه الکسا :